PLENDE
Compliance Partners to unikalna jakość
w świadczeniu usług doradztwa prawnego. Zapewniamy wszechstronne wsparcie przedsiębiorcom w osiąganiu ambitnych celów.
CP Investments to efektywne pozyskiwanie finansowania oraz doradztwo finansowe w transakcjach fuzji i przejęć. Wspieramy każdy etap transakcyjny oraz zapewniamy sprawne jej przeprowadzenie.
Przedstawiamy zespół Compliance Partners i CP Investments.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kompetencjami. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Przemysław Szpytka Partner Zarządzający
COMPLIANCE PARTNERS

Radca prawny

e-mail: pszpytka@compliancepartners.pl

Specjalizacja: prawo rynku finansowego, zgodność działania (compliance), zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, postępowania administracyjne przed KNF, emisje instrumentów finansowych.

Doradza domom maklerskim, towarzystwom funduszy inwestycyjnych, instytucjom płatniczym
i innym podmiotom rynku finansowego
w prowadzeniu działalności zgodnie z przepisami prawa. Wspiera podmioty w uzyskiwaniu zezwoleń na prowadzenie działalności regulowanej.

Ponad 10 lat doświadczenia na rynku kapitałowym zdobytego kolejno w kancelarii prawnej, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, międzynarodowej firmie doradczej oraz jako dyrektor departamentu prawnego i inspektor nadzoru w domu maklerskim.
Autor licznych publikacji z zakresu zgodności postępowania na rynku kapitałowym.
Współautor praktycznego komentarza do ustawy
o obligacjach.
Wykładowca na seminariach dotyczących obowiązków regulacyjnych instytucji finansowych.

Biegle włada językiem angielskim.

więcej mniej

Szymon Oprzalski Partner Zarządzający
COMPLIANCE PARTNERS

Radca prawny / adwokat niemiecki 

e-mail: soprzalski@compliancepartners.pl

Specjalizacja: prawo budowlane, prawo pracy, prawo handlowe, procesy sądowe, prawo niemieckie.

Obsługuje podmioty z branży produkcyjnej, handlowej oraz budowlanej. Ze względu na swoje międzynarodowe doświadczenie
z powodzeniem wprowadza polskich przedsiębiorców na rynek niemiecki oraz doradza niemieckim Klientom w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.

8 lat studiów, aplikacji oraz pracy w Niemczech jako adwokat niemiecki.
Od 2009r. doradza klientom w Polsce jako radca prawny. Bogate międzynarodowe doświadczenie pozwala mu na kompleksowe doradztwo Klientom w transgranicznym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Na rynku krajowym obsługuje głównie średnich oraz dużych przedsiębiorców w ich codziennej, operacyjnej działalności w zakresie swojej specjalizacji.

Autor publikacji w zakresie prawa cywilnego oraz wykładowca prawa polskiego i niemieckiego
w Wyższej Szkole Bankowej. Członek Saksońskiej Izby Adwokackiej
w Niemczech oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim
 

więcej mniej

Piotr Szczeciński Partner Zarządzajacy
CP INVESTMENTS

Radca prawny

e-mail: pszczecinski@cpinvestments.pl

Specjalizacja: transakcje Mergers & Acquisitions, transakcje pozyskania finansowania kapitałowego, dłużnego oraz mezzanine, spory korporacyjne, projekty restrukturyzacyjne

Doradzał w międzynarodowych transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw w Polsce z i na terenie Unii Europejskiej; obsługiwał projekty inwestycyjne typu greenfield oraz brownfield, obsługiwał wejścia kapitałowe funduszy private equity oraz venture capital jak również projekty dezinwestycyjne.

Studiował international business administration na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Wiedeńskim. Ponad 10 lat doświadczenia w transakcjach M&A zdobytego w renomowanych podmiotach doradczych w Polsce.

Biegle włada językiem angielskim oraz językiem niemieckim

więcej mniej

Wojciech Wątroba Partner
COMPLIANCE PARTNERS

Radca prawny, Doradca restrukturyzacyjny

e-mail: wwatroba@compliancepartners.pl

Specjalizacja: prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, prawo gospodarcze i handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji M&A (fuzje, przejęcia, przekształcenia) oraz szeroko rozumiane prawo cywilne, w tym prawo umów.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w sporach sądowych w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz prawa pracy. Prowadzi liczne sądowe postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, odpowiednio jak syndyk czy też nadzorca sądowy.

Doświadczenie w zakresie obsługi prawnej, jak również praktyki procesowej zdobywał prowadząc własną kancelarię oraz współpracując w latach 2006-2015 z dwiema dużymi dolnośląskimi kancelariami prawnymi.

Radca prawny oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

Biegle włada językiem angielskim.

e-mail: wwatroba@compliancepartners.pl

Zapraszam na mój profil na:

więcej mniej

Jarosław Nowacki Partner
COMPLIANCE PARTNERS

Radca prawny

e-mail: jnowacki@compliancepartners.pl

Specjalizacja: audyt wewnętrzny, prawo rynku finansowego, zgodność działania (compliance), zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, postępowania administracyjne przed KNF.

Doradza bankom, towarzystwom funduszy inwestycyjnych, instytucjom płatniczym i domom maklerskim w prowadzeniu działalności zgodnie
z przepisami prawa. Przeprowadza audyty wewnętrzne, w tym w szczególności audyty Compliance.

Ponad 8 lat doświadczenia na rynku finansowym zdobytego kolejno w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, międzynarodowej firmie doradczej, jako Kierownik Zespołu Kontroli Wewnętrznej
w domu maklerskim oraz Kierownik Zespołu
w Biurze Kontroli Wewnętrznej w jednym
z największych polskich banków.

Biegle włada językiem angielskim.

więcej mniej

Agnieszka Borecka
CP INVESTMENTS

Menedżer Projektów, Analityk finansowy

e-mail: aborecka@cpinvestments.pl

Specjalizacja: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw; rachunkowość zarządcza; analizy finansowe i rynkowe; biznesplany i pozyskanie finansowania; wycena przedsiębiorstw, znaków towarowych; finanse publiczne.

Specjalizuje się w wycenach spółek publicznych
i prywatnych, analizach ekonomiczno-finansowych i rynkowych, koordynuje prace zespołu nad tworzeniem biznesplanów, memorandów inwestycyjnych i raportów rynkowych.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiun na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe. Ukończyła studia podyplomowe
w zakresie Metody Wyceny Spółki Kapitałowej.

Doświadczenie zdobyła poprzez udział w licznych projektach prywatyzacyjnych, transakcyjnych oraz restrukturyzacyjnych.

więcej mniej

Joanna Oprzalska
COMPLIANCE PARTNERS

Doradca podatkowy

e-mail: joprzalska@compliancepartners.pl

Specjalizacja: ceny transferowe, podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, postępowania przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi na każdym etapie.

Wspiera podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, międzynarodowego opodatkowania transakcji oraz obsługi sporów podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT i podatków dochodowych. Koncentruje działania na zmniejszeniu obciążeń podatkowych przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego, w szczególności poprzez ograniczenie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy nr 12430. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu specjalizacji Rachunkowość i Auditing. Autorka komentarzy i instrukcji podatkowych. Wiedzę i doświadczenie zdobyła w organach skarbowych, spółkach audytorskich w Polsce i w Anglii oraz prowadząc biuro rachunkowe.

Biegle włada językiem angielskim.

więcej mniej

Paweł Eleryk
COMPLIANCE PARTNERS

Adwokat

e-mail: peleryk@compliancepartners.pl

Specjalizacja: prawo rynku kapitałowego i rynku usług płatniczych, zapewnienie zgodności działalności z prawem (compliance), przeciwdziałanie praniu pieniędzy, postępowania administracyjne przed KNF.

Doradza domom maklerskim, towarzystwom funduszy inwestycyjnych, instytucjom płatniczym
i innym podmiotom rynku finansowego w prowadzeniu działalności zgodnie z przepisami prawa. Wspiera podmioty w uzyskiwaniu zezwoleń na prowadzenie działalności regulowanej.

Ponad 9 lat doświadczenia na rynku kapitałowym zdobytego kolejno w kancelarii prawnej, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz w domu maklerskim, jako inspektor nadzoru.

Prelegent na szkoleniach organizowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dla podmiotów rynku kapitałowego w ramach seminariów CEDUR.

Biegle włada językiem angielskim.

więcej mniej

Damian Ziętal
COMPLIANCE PARTNERS

Adwokat

e-mail: dzietal@compliancepartners.pl

Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo spółek, procesy sądowe.

Zapewnia bieżące wsparcie prawne średnich
i dużych przedsiębiorców, w szczególności
w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego (przygotowywanie i negocjowanie kontraktów, obsługa w sprawach korporacyjnych).
Doradza przy planowaniu i realizacji projektów strategicznych (M&A, przekształcenia, transakcje obejmujące obrót udziałami). Doskonale odnajduje się w tematyce prawa procesowego.
W Compliance Partners odpowiada również
za praktykę prawa karnego.

Absolwent Wydziału Prawa Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Do Compliance Partners dołączył w 2015 r. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać
od trzeciego roku studiów, pracując
m.in. w wiodących wrocławskich kancelariach prawnych.

Biegle włada językiem angielskim.

więcej mniej

Paweł Kwaśny
COMPLIANCE PARTNERS

Radca prawny

e-mail: pkwasny@compliancepartners.pl

Specjalizacja: prawo cywilne, procedura cywilna, prawo gospodarcze, prawo ubezpieczeń.

Doradza przedsiębiorcom w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej.

Ponad 5 lat doświadczenia w kancelariach prawnych, w tym 4 lata w jednej z największych kancelarii w Polsce zajmującej wiodącą pozycję w obszarze sporów sądowych.

Języki obce: angielski, niemiecki.

więcej mniej

Anna Ulewicz
COMPLIANCE PARTNERS

Radca prawny

e-mail: aulewicz@compliancepartners.pl

Specjalizacja: prawo zamówień publicznych, prawo gospodarcze i handlowe, prawo nieruchomości i prawo budowlane, procesy sądowe.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w sporach sądowych w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz prawa pracy.

Doradza przedsiębiorcom w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej. Zapewniała doradztwo przy infrastrukturalnych i budowlanych projektach inwestycyjnych. Wspiera przedsiębiorców przy planowaniu i realizacji projektów strategicznych (M&A, przekształcenia, transakcje obejmujące obrót udziałami).

Posiada wieloletnie doświadczenie związane z bieżącym doradztwem korporacyjnym na rzecz spółek. Ponad 10 lat doświadczenia w kancelariach prawnych i jako prawnik in-house.

Biegle włada językiem angielskim.

więcej mniej

Małgorzata Grudzińska
COMPLIANCE PARTNERS

Radca Prawny

e-mail: mgrudzinska@compliancepartners.pll

Specjalizacja: compliance, ochrona danych osobowych, zarządzanie ryzykiem zgodności, prawo konsumenckie.

Ponad 12 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach finansowych (bankowość, leasing, ubezpieczenia), w tym jako dyrektor departamentu compliance. Odpowiadała za wdrożenie funkcji compliance, zapobieganie konfliktom interesów, wprowadzanie procedur antykorupcyjnych i norm etycznych, ochronę danych osobowych, przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Jako członek grup roboczych w Związku Banków Polskich Polskiej oraz w Polskiej Izbie Ubezpieczeń brała udział w przygotowaniu szeregu rekomendacji dla rynku finansowego.

Wspiera przedsiębiorców w zapewnieniu prowadzenia działalności w zgodności z prawem i regulacjami sektorowymi. Prowadzi szkolenia z zakresu compliance oraz ochrony danych osobowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Compliance.

Biegle włada językiem angielskim.

więcej mniej

Agata Żemełko
COMPLIANCE PARTNERS

Doradca podatkowy

e-mail: azemelko@compliancepartners.pl

Specjalizacja: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług, planowania podatkowe oraz zagadnienia związane z unikaniem międzynarodowego podwójnego opodatkowania.

W trakcie swojej wieloletniej kariery zawodowej zajmowała się kompleksową obsługą podatkową podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki. Uczestniczyła w licznych audytach podatkowych, przeglądach due diligence oraz projektach w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym.

Odpowiada za bieżące doradztwo podatkowe dla polskich i międzynarodowych klientów, obejmujące swym zakresem podatki dochodowe, podatki obrotowe oraz międzynarodowe prawo podatkowe. Prelegent na licznych konferencjach i seminariach podatkowych. Autorka publikacji prasowych.

Biegle włada językiem angielskim.

więcej mniej

Zofia Wojciechowska
COMPLIANCE PARTNERS

Prawnik

e-mail: zwojciechowska@compliancepartners.pl

Specjalizacja: prawo rynku kapitałowego, zgodność działania (compliance), przeciwdziałanie praniu pieniędzy, postępowania administracyjne przed KNF, emisje instrumentów finansowych, zakładanie i bieżąca obsługa spółek handlowych.

Doradza podmiotom rynku finansowego w prowadzeniu działalności zgodnie z przepisami prawa. Wspiera podmioty
w uzyskiwaniu zezwoleń na prowadzenie działalności regulowanej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, posiada wiedzą i doświadczenie z zakresu obsługi prawnej podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w szczególności funduszy inwestycyjnych
i towarzystw funduszy inwestycyjnych zdobytą w trakcie pracy w działach prawnych TFI oraz jako inspektor nadzoru w TFI.

Uczestniczyła w kontrolach prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, posiada doświadczenie z zakresu wykonywania obowiązków informacyjnych przez podmioty nadzorowane. Koordynowała procesy związane z prywatnymi
i publicznymi emisjami instrumentów finansowych. Brała udział we wdrażaniu nowych regulacji unijnych z zakresu prawa rynku kapitałowego.

Biegle włada językiem angielskim.

więcej mniej

Paulina Oleszczuk
COMPLIANCE PARTNERS

Asystentka Zarządu

e-mail: poleszczuk@compliancepartners.pl

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Wspiera partnerów oraz prawników w codziennych obowiązkach od strony administracyjnej. Odpowiedzialna za właściwe funkcjonowanie, koordynowanie i organizację pracy administracji w kancelarii.

więcej mniej

Laura Bełczącka
COMPLIANCE PARTNERS

Asystentka

e-mail: lbelczacka@compliancepartners.pl

Absolwentka Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
W Kancelarii odpowiada za wspieranie partnerów oraz zespołu w codziennych obowiązkach, właściwe funkcjonowanie biura oraz prace administracyjne.

więcej mniej

Karolina Kwiatoń
COMPLIANCE PARTNERS

Asystentka

e-mail: kkwiaton@compliancepartners.pl

Absolwentka Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W Kancelarii odpowiada za wsparcie Partnerów i zespołu kancelarii w kwestiach administracyjnych oraz za sprawne funkcjonowanie biura i jego sekretariatu.

więcej mniej