PLENDE
Compliance Partners to unikalna jakość
w świadczeniu usług doradztwa prawnego. Zapewniamy wszechstronne wsparcie przedsiębiorcom w osiąganiu ambitnych celów.
CP Investments to efektywne pozyskiwanie finansowania oraz doradztwo finansowe w transakcjach fuzji i przejęć. Wspieramy każdy etap transakcyjny oraz zapewniamy sprawne jej przeprowadzenie.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Compliance Partners Szpytka sp.k. lub CP sp. z o.o., w zależności charakteru nawiązywanej relacji w ramach stosunków gospodarczych.

Jeżeli korzystasz z zamieszczonego na stronie formularza wówczas przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie podanych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.

Jeżeli nawiązujesz z nami relację w inny sposób możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach kontaktowych, (w tym do udzielania informacji o zmianach przepisów oraz o innych kwestiach), co również jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wspierającym działania Compliance Partners Szpytka sp.k. lub CP sp. z o.o., w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne lub księgowe. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym w przypadku umów może stanowić wymóg niezbędny dla ich zawarcia lub wykonywania.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.