PLENDE
Compliance Partners to unikalna jakość
w świadczeniu usług doradztwa prawnego. Zapewniamy wszechstronne wsparcie przedsiębiorcom w osiąganiu ambitnych celów.

Rynek finansowy

Wyznaczamy trendy w doradztwie w obszarze regulowanym.
Compliance Partners to unikalna jakość
w świadczeniu usług doradztwa prawnego. Zapewniamy wszechstronne wsparcie przedsiębiorcom w osiąganiu ambitnych celów.
CP Investments to efektywne pozyskiwanie finansowania oraz doradztwo finansowe w transakcjach fuzji i przejęć. Wspieramy każdy etap transakcyjny oraz zapewniamy sprawne jej przeprowadzenie.

Specjaliści Compliance Partners posiadają bogate doświadczenie
w doradztwie w obszarze rynków finansowych zdobyte
m.in w organach nadzoru finansowego oraz instytucjach finansowych.

 

Doradzamy instytucjom finansowym, emitentom, akcjonariuszom i innym podmiotom działającym na rynku w sposób dalece praktyczny, uwzględniający biznesowe aspekty poszczególnych zagadnień.

PRZEMYSŁAW SZPYTKA
Partner Zarządzający - Compliance Partners

Zakres usług

  • Reprezentacja przed organami nadzoru finansowego oraz innymi instytucjami rynku kapitałowego (GPW, KDPW)
  • Reprezentacja w postępowaniach o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności regulowanej w obszarze usług maklerskich, funduszy inwestycyjnych, usług płatniczych
  • Zapewnienie zgodności działań instytucji finansowych z prawem krajowym oraz międzynarodowym
  • AML/CFT - specjalistyczne doradztwo w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wdrażanie regulacji, audyty, szkolenia)

  • Wsparcie spółek publicznych w wypełnianiu obowiązków wynikających z obecności na rynku kapitałowym (obowiązki informacyjne, obsługa walnych zgromadzeń)
  • Doradztwo prawne w procesie wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu (rynek główny GPW, ASO NewConnect, ASO Catalyst)
  • Doradztwo prawne w procesie pozyskiwania kapitału
  • Kompleksowe doradztwo dotyczące pozyskiwania finansowania dłużnego poprzez emisję obligacji

Jeśli chcesz poznać szczegóły, jesteśmy do Twojej dyspozycji: